GLC

GLC – en naturlig del av Västsveriges näringsliv

GLC arbetar med alla de mer kvalificerade delarna av transportsektorn; thermo & distribution, anläggning & renhållning, tung- & specialtransporter samt flytt- och magasineringstjänster. GLC är ett av Västsveriges starkaste transportföretag med ungefär 400 kvalificerade medarbertare och cirka 350 moderna fordon.

  • Bakgrund

    När vi inledde samarbetet med GLC var det många bitar som inte fanns på plats. Webben var gammalmodig och möjligheten att utnyttja bilarna som kommunikationsbärare utnyttjades i stort sett inte alls.

  • Lösning

    Vi började med att ta fram en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform. Denna implementerades internt, och låg till grund för en helt ny grafisk profil. Ett modernare GLC. Den nya logotypen följdes av ny webbsida, nya trycksaker, annonser och givetvis en ny stripning av bilarna.

  • Resultat

    GLC har idag en tydlig gemensam identitet. Vidare har engagemanget i och stoltheten över den egna organisationen ökat markant.

To the top